Yhteystiedot

Johto

Dagmar Ossenbrink

toimitusjohtaja

Dr. Jan Feller

varatoimitusjohtaja

Mariaana Rainerla-Pulli

johdon assistentti

Jäsenyys ja viestintä

Mariaana Rainerla-Pulli

johdon assistentti

Elina Annala

projektipäällikkö

Lotta-Sofia Saahko

viestintäjohtaja

Antti Grönlund

viestintä

Market Entry and Business Development

Mikaela Jaanti

johtaja Market Entry & Business Development

Riitta Ahlqvist

Senior Advisor

Oliver Boldt

Senior Advisor

Emmi Heimonen

Junior Advisor

Sara Karbasi

Junior Advisor

Marika Martikainen

Junior Advisor

Anna Tolvanen

Advisor

David Wunder

Advisor

Christina Zänker

Advisor

Lakiasiat

Tuulia Kolkka

lakiasiainjohtaja

Tax & HR Services

Sisko Kilvensalmi

johtaja veroedustus ja henkilöstöhallintopalvelut

Nicole Bergman

Senior Advisor

Hannele Dalin

Senior Advisor

Sari-Anne Huuhtanen

Senior Advisor

Ida Korkiakoski

Advisor

Bettina Krüger

Senior Advisor

Riitta Lammi

Senior Advisor

Laura Närvänen

Advisor

Petra Steffen

Senior Advisor

Hallinto

Jukka Schnitzler

controlling ja kirjanpito

Kristel Usai

kirjanpito ja hallinto

Susanne Ullrich

controlling ja kirjanpito
(äitiyslomalla)