Liikesaksan tutkinto (PWD)

Voit suorittaa kauttamme kansainvälisesti hyväksytyn ja työnantajien laajalti arvostaman liikesaksan tutkinnon (Prüfung Wirtschaftsdeutsch International, PWD).

© Thinkstock/cnythzl

PWD on todistus hyvästä suullisesta ja kirjallisesta liikesaksan taidosta. Suoritetulla PWD-tutkinnolla osoitat, että pystyt arkisissa työtilanteissa ilmentämään itseäsi ja reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Tutkinto vastaa kuusiportaisen tasoluokituksen viidettä (C1) tasoa Eurooppalaisessa kielten viitekehyksessä.

Tutkinnon ovat kehittäneet Goethe-Institut ja Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Suomessa me järjestämme kokeen yhdessä Goethe-Institutin kanssa.

Suoritetulla tutkinnolla osoitat, että pystyt:

  • ymmärtämään vaativampia saksankielisiä suullisia ja kirjallisia asioita,
  • ilmentämään itseäsi oikein suullisesti ja kirjallisesti ammatillisissa ja taloudellisissa asiayhteyksissä,
  • käsittelemään monenlaisia, taloudellisia asioita käsitteleviä, kielellisesti monimutkaisia ja asian puolesta vaativia, autenttisia, suullisia ja kirjallisia tekstejä,
  • ilmaisemaan itseäsi ammatillisissa ja taloudellisissa asioissa suullisesti saksaksi oikein, tilanteeseen sopivasti ja eritellysti,
  • hoitamaan liikekirjeenvaihdon asianmukaisesti.

Tutkinnon järjestäjät

Tutkinnon ovat kehittäneet Goethe-Institut ja Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Suomessa me järjestämme kokeen yhdessä Goethe-Institutin kanssa.

Seuraava koepäivä

Keväällä 2019, lisätietoja seuraa lähempänä

Hinnat

Tutkinnon suorittaminen maksaa

  • yritysten osanottajille 290 euroa (+ALV), 
  • yksityishenkilöille 190 euroa ja 
  • opiskelijoille 90 euroa.

Valmennus- ja johdantokursseja

Goethe-Institut järjestää tilauksesta yksipäiväisen valmennus- ja johdantokurssin PWD-tutkintoon. Kurssilla tutustutaan tavoitteellisesti PWD-tutkinnon rakenteeseen ja tehdään käytännön harjoituksia erityisesti tutkinnon suullista osuutta ajatellen.

Lisätietoa kurssista

Korkeakoulujen tarjoamat valmennuskurssit: