Yrityskyselyn tulokset: Suomi peittoaa Saksan digiosaamisessa 2-0

Saksalais-Suomalainen Kauppakamari on tehnyt kyselyn Suomessa toimiville saksalaisomisteisille yrityksille, jotka muodostavat Suomessa kolmanneksi tärkeimän ryhmän ulkomaisista työllistäjistä.

”Suomen digiosaamisen taso on tulosten mukaan huomattavasti korkeammalla kuin Saksan. Suomi voittaa Saksan tässä suhteessa 2-0”, toteaa Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin toimitusjohtaja Dagmar Ossenbrink ja jatkaa, ”Saksassa kukaan ei kuitenkaan tiedä tästä.” Tulosten mukaan Suomea pidetään arvokkaana innovaatiokeskuksena. 75 prosenttia yrityksistä, joilla on tutkimus- ja kehitystyötä Suomessa, on tyytyväisiä vallitseviin oloihin, ja 57 prosenttia yrityksistä pitää alihankkijoiden digitaalista kompetenssia parempana Suomessa kuin Saksassa. Suomalaisia pidetään myös muuten arvossa: 40 prosenttia yrityksistä kokee, että kuluttajat ovat ennakkoluulottomampia Suomessa kuin Saksassa.

Lähes puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä on tyytymättömiä verotukseen. Lisäksi 40 prosenttia yrityksistä on tyytymättömiä työvoimakustannuksiin. Huomionarvoista on kuitenkin, että seitsemän prosenttia yrityksistä on tällä hetkellä tyytyväisempiä tähän seikkaan kuin vuonna 2016.

Saksalaisyritysten odotukset korkeammalla kuin koskaan

Kokonaisuutena tarkasteltuna yritysten taloudellinen tilanne on positiivinen, ja kuluvan vuoden odotukset – jotka olivat jo kaksi vuotta sitten tehdyn kyselyn perusteella huomattavasti korkeammat kuin suomalaisyritysten vertailukelpoiset arviot – ovat entistäkin korkeammalla: odotukset sekä vuoden 2017 että kuluvan vuoden liikevaihdon suhteen ovat nousseet merkittävästi. Jopa 72 prosenttia yrityksistä odottaa liikevaihtonsa nousevan tänä vuonna.

Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus hidastaa kasvua

Saksalaisyritykset palkkasivat Suomessa vuonna 2017 enemmän henkilöstöä kuin vuotta ennen: 43 prosenttia yrityksistä on palkannut lisää työntekijöitä ja vain 9 prosenttia on vähentänyt henkilöstöään. Yritysten määrä, jotka vähensivät henkilöstöä, puolittui vuonna 2016 suhteessa edelliseen kyselyyn – määrä on nyt laskenut vielä 30 prosenttia. Yritysten myönteiset näkymät heijastuvat myös investointihalukkuuteen: joka kolmas yritys aikoo investoida enemmän vuonna 2018 kuin edellisvuonna.

Kasvun esteeksi nousee ammattitaitoisen työvoiman saatavuus: 29 prosenttia yrityksistä ilmoittaa, että kasvua hidastaa jo nyt ammattitaitoisen työvoiman puute, 33 prosenttia on tyytymättömiä ammattitaitoisten työvoiman saatavuuteen Suomessa ja 30 prosenttia pitää jopa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta parempana työvoimapulan parissa kamppailevassa Saksassa kuin Suomessa. Lisäksi 83 prosenttia yrityksistä on jonkin asteen vaikeuksia löytää Suomesta koulutukseltaan sopivia työntekijöitä, joilla on riittävä saksan kielen taito.

Lue tutkimus

Takaisin