Ulkomaankauppa

Saksa on yksi maailman johtavista ulkomaankauppaa käyvistä maista. Viennin arvo vuonna 2016 oli 1,2075 miljardia euroa, mikä on oli kolmanneksi eniten Kiinan ja USA:n jälkeen. Noin puolet Saksan bruttokansantuotteesta muodostuu ulkomaankaupasta. Tuonnin arvo oli 954,6 miljardia euroa.

Kauppakumppanit

Saksan tärkeimmät ulkomaankauppakumppanit ovat läntiset teollisuusmaat. EU:n kasvavan integraation ansiosta myös Euroopan sisäinen kauppa on vilkastunut huomattavasti. Yli puolet Saksan viennistä ja tuonnista on kauppaa muiden EU-maiden kanssa. Saksan suurin kauppakumppani on Ranska, jota seuraavat Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina ja Hollanti. Vuonna 2016 Suomi oli Saksan 25. tärkein tuontimaa ja 27. tärkein vientimaa.

Suuri työllistäjä

Välittömästi tai välillisesti viennin parissa työskentelevien määrä on Saksassa noin viidennes koko elinkeinoelämän ammattityövoimasta. Tämä tarkoittaa sitä, että lähes joka viides työpaikka on sidoksissa ulkomaankauppaan.

Tuotteet

Johtavia vientiartikkeleita ovat ajoneuvot ja niiden osat, koneet ja laitteet, kemian tuotteet, metallit ja sähkötekniikka. Eniten maahan tuodaan kemiantuotteita, ajoneuvoja, öljyä ja kaasua, metalleja sekä koneita.