Teollisuus ja tuotteet

Teollisuus on Saksan talouden selkäranka. Vajaassa 50 000 teollisuusyrityksessä työskentelee lähes kuusi miljoonaa ihmistä.

Rakenne

Saksan teollisuuden rakenne on muuttunut viime vuosikymmeninä. Ala on edelleen erittäin tärkeä Saksan taloudelle, vaikkakin teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on pienentynyt vuosien varrella. Tämä johtuu pääasiassa palvelualojen vahvasta taloudellisesta kehityksestä, mikä ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista ilman teollisuuden erinomaista kansainvälistä kilpailuasemaa.

Saksan teollisuus koostuu pääosin keskisuurista yrityksistä. 98 prosentissa yrityksistä työskentelee alle 500 työntekijää. Lähes joka toinen saksalainen työskenteli noin 40 vuotta sitten teollisuuden palveluksessa, nykyään vain joka neljäs. Teollisuuden tuotanto ja tuottavuus on silti jatkuvassa nousussa, mikä johtuu varsinkin informaatio- ja viestintäteknologian tehokkaasta hyödyntämisestä alalla. Saksa onkin hyvä esimerkki modernin teknologian integroimisesta perinteisille teollisuusaloille.

Autoteollisuus

Saksa on yksi johtavista maista useilla teollisuudenaloilla, kuten esim. autoteollisuudessa. Maassa tuotetaan USA:n ja Japanin jälkeen maailman kolmanneksi eniten ajoneuvoja. Autot ovat myös Saksan tärkein vientituote. Tuotteista meni yli puolet vientiin. Joka seitsemäs työpaikka Saksassa on välittömästi tai välillisesti sidoksissa autoteollisuuteen.

Koneteollisuus

Suurin osa kaikista Saksan teollisuusyrityksistä edustaa koneteollisuutta. Lähes 6000 yrityksen palkkalistoilla on lähes miljoona työntekijää. Saksa on yksi johtavista maista koneiden- ja laitteiden valmistuksessa maailmassa ja kärkimaa Euroopassa koneiden, laitteiden ja autojen valmistuksessa ja viennissä. Vienti kattaa lähes kolmanneksen koko EU:n vientikapasiteetista. Saksassa haetaan myös eniten koneenrakennusalan patentteja maailmassa eli enemmän kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. EU:n sisäisistä patenttihakemuksista Saksan osuus on lähes puolet.

Muu teollisuus

Myös monet muut Saksan teollisuuden alat ovat maailmanlaajuisesti merkittäviä ja ovat jatkuvassa kasvussa. Saksa on tunnettu korkeasta laadusta elektroniikkatuotteissa. Luonnonsuojeluteknologiaa voi väittää lähes täysin saksalaiseksi elinkeinoalaksi. Bio- ja geeniteknologiaa kehitetään keskimääräistä enemmän. Informaatio- ja viestintäteknologia-alan yrityksien määrä on noussut viiden viimeisen vuoden aikana neljänneksen. Tekstiili- ja vaatetusalalla Saksa on Kiinan, Hongkongin ja Italian jälkeen neljänneksi suurin vientimaa. Varsinkin työvaatetekstiilien valmistus on kasvattanut ja vahvistanut alaa.