Kulttuurierot

Saksalaista kulttuuria voi helpostikin verrata suomalaiseen, mutta eroja löytyy, jotka on hyvä ottaa huomioon.

Täsmällisyys

Saksalaiset ovat erittäin täsmällisiä. Myöhästyminen on epäkohteliasta ja kerran sovittua aikaa ei helposti muuteta. Mutta ei myöskään kannata saapua liian aikaisin tapaamiseen.

Nimet ja teitittely

Saksassa kätellään aina, teititellään, käytetään titteliä ja muistetaan nimet. Nimi toistetaan useasti keskustelun aikana puhutellessa vastapuolta.

Neuvotteluissa

Saksalaisten tapa puhua päällekkäin ja keskeyttää lauseet neuvottelutilanteissa voi vaikuttaa epäkohteliaalta. Siihen pitää kuitenkin suhtautua osana paikallisia tapoja. Myös palautetta annetaan välittömästi.

Saksalaiset arvostavat kielensä osaamista ja neuvottelukieli on lähes aina saksa. Saksan kieltä kannattaakin käyttää vaikka vain neuvottelutilanteen keventämiseksi, jos vain mahdollista. Tärkeitä asioita käsiteltäessä kannattaa kuitenkin käyttää kieltä, jota puhuu sujuvasti.

Liikesuhteet

Saksalaiset ovat ystävällisiä henkilökohtaisissa suhteissa ja suoria mutta kohteliaita ammattiasioissa.

Yhtiöiden liikejohdot ovat miesvoittoisempia ja keski-iältään vanhempia kuin suomalaisissa yrityksissä. Yrityshierarkia on jyrkempi kuin Suomessa.

Saksalaiset eivät pelkää konflikteja, vaativat laatua, eivätkä maksa ylihintaa. Asiat hoidetaan tarkasti, yrityksen puolta pidetään ja puutteet otetaan esille. Hyväksymiskynnys on korkea, mutta hyväksymisen jälkeen saksalainen on uskollinen asiakassuhteelle. Saksassa solmitaan sopimukset aina kirjallisesti. Myös suullisesti sovitut asiat tulee tehdä kirjalliseen muotoon.

Maksuliikenne

Saksalainen yritys maksaa harvoin etumaksuja käydessään kauppaa uusien asiakkaiden kanssa. Myös luottotiedot ovat varsin ylimalkaisia ja luottorajoista on aina keskusteltava. Isot yritykset maksavat laskunsa hitaasti. Tavallisesti maksuaikaa on jopa 60 päivää. Maksupostit on sovittava tarkasti, koska epätäydellistä toimitusta ei tarvitse maksaa.

Toimialoilla eroja

Eri toimialojen välillä voi olla suuriakin eroja. Myös maantieteelliset erot ovat suuret. Vanhojen, konservatiivisten yritysten toimintapolitiikka ja -kulttuuri voi erota huomattavastikin uusista, nuorekkaista toimialoista. Mikäli asiakkaita on eri toimialoilta, on ymmärrettävä toimialakulttuurien eroja.