Saksalais-suomalainen digikumppanuus: Autobaana Saksan digimarkkinoille

Digitaalinen murros on läsnä kaikkialla ja vaikuttaa kokonaisvaltaisesti niin ihmisiin, yhteiskuntiin kuin markkinoihinkin. Myös yritysten on uudelleenarvioitava liiketoimintamallejaan. Uudet teknologiat ja innovaatiot kätkevät kasvumahdollisuuksia ja muuttavat perinteisiä liiketoimintamalleja ja työpaikkoja. Saksalais-suomalainen digikumppanuus auttaa suomalaisia yrityksiä Saksan valtaville digimarkkinoille tuomalla molempien maiden yrityksiä saman pöydän ääreen.

Mikä digikumppanuus?

Keskuskauppakamari, Saksan teollisuus- ja kauppakamarien kattojärjestö DIHK ja Saksalais-Suomalainen Kauppakamari perustivat digitalisaatiokumppanuuden vuoden 2016 keväällä. Mukaan on liittymässä myös Teknologiateollisuus. Yhteistyö saksalaisten digitaalialan liitto Bitkomin ja Plattform Industrie 4.0 kanssa varmistaa hankkeen näkyvyyden Saksan markkinoilla.

Kumppanuuden tavoitteena on mahdollistaa kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen molemmissa maissa. Lisäksi tarjotaan alusta, jolla toisiaan täydentävät tuotteet voidaan koota kokonaisuuksiksi, jotka ovat kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla.

Kenelle?

Monivuotisen kumppanuusohjelman alkuvaiheessa digitalisaation laaja kenttä rajataan molempien maiden painottamille toimialueille. Näitä ovat mm. Industrie 4.0 ja e-health: Industrie 4.0 -ohjelma alkoi keväällä 2017 ja jatkuu vuoden 2018 syksyyn. Vuonna 2018 aloitetaan noin vuoden kestoinen toinen ohjelma teemalla eHealth.

Mitä sisältyy?

Industrie 4.0 -ohjelmaan osallistuville suomalaisyrityksille tarjotaan kattava Saksan markkinoiden mahdollisuuksia kartoittava paketti sis. mm. valmisteluseminaarin, jossa asiantuntijat valottavat Saksan markkinoiden rakennetta ja liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi ohjelmaan kuuluu vahva yksilöity valmennus, useita matkoja Saksaan paikallisia yrityksiä tapaamaan sekä mm. osallistuminen Deutsch-Finnischer Digisummit -tapahtumaan 5.10.2017.

eHealth -ohjelman sisältö julkistetaan lähiaikoina: sen painopiste on pitkäjänteisessä työssä valittujen suomalaisyritysten kanssa: noin vuoden kestoinen ohjelma ja sen avulla järjestetyt kahdenkeskiset tapaamiset saksalaiskumppaneiden kanssa antavat tälle hyvän pohjan.

Yhteyshenkilö

Dr. Jan Feller

varatoimitusjohtaja

+358 9 61221 217
sähköposti
Download vCard