Ota maailman menestyvin vientiverkosto käyttöösi!

Helmikuussa 2017 AHK-verkosto avattiin suomalaisten yritysten käyttöön. Yhteistyön periaate on, että suomalaiset yritykset saavat AHK-palveluita samoilla ehdoilla kuin saksalaiset yritykset.

Saksan kauppakamareiden ulkomaanverkosto (AHK, saks. "Auslandshandelskammern") ulottuu 130 toimistoon 90 maassa.

Pitkään toimineet kahdenväliset AHK:t ovat erityisen hyvin verkostoituneita kohdemaiden elinkeinoelämään. Toimistoissa työskentelee yhteensä noin 1 900 asiantuntijaa, jotka ovat nyt valmiina auttamaan myös suomalaisia yrityksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) tukee yhteistyötä Team Finland -uudistuksen myötä. Keskuskauppakamari on Saksan kauppakamareiden keskeinen kumppani ja yhteistyötä tukee Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Suomen Yrittäjät (SY) ja Perheyritysten liitto (PL).

"AHK on auttanut selvittämään kohdemaiden markkinatilannetta ja liiketoimintaedellytyksiä siellä. Palvelun laatu on ollut oikein hyvää. Opinahjo on saanut sovittuja tuloksia sovitussa aikataulussa. Voin suositella palveluita muille kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille." 

Opinahjo Oy:n toimitusjohtaja Johannes Jokelin 

Palvelut

AHK-verkosto tarjoaa DEinternational-tuotemerkillä käytännönläheisiä maksullisia palveluita varsinkin pk-yrityksille, jotka haluavat laajentaa ja kehittää toimintaansa kansainvälisillä markkinoilla. Maankohtainen palveluvalikoima vaihtelee hieman. Vakiopalveluita ovat esimerkiksi:

  • Markkinoillepääsypalvelut (ml. suora asiakas- ja yhteistyökumppanihaku)
  • Laki- ja verotuspalvelut
  • Messupalvelut
  • Viestintä ja tapahtumat
  • Henkilöstö ja kirjanpito

"Saksalais-Suomalaisen Kauppakamarin johdolla AHK Keski-Aasia teki meille markkinatutkimuksen kohdemaahan liittyen. Tutkimus oli laajuudeltaan ja tuloksiltaan sovitun mukainen ja kun lisäselvitystarpeita ilmeni, ne tehtiin nopeasti ja moitteettomasti. Ennalta sovitut kustannukset ja toimitusaika pitivät paikkansa. Kaiken kaikkiaan pidämme Saksan kauppakamarien ulkomaanverkostoa hyvänä vaihtoehtona, kun yritys tarvitsee kansainvälistymiseen liittyviä asiantuntijapalveluita!"

Tracegrow Oy:n toimitusjohtaja Tatu Leppänen 

Miten toimia?

AHK-verkosto alkaa Helsingissä Saksalais-Suomalaisessa Kauppakamarissa (AHK Finnland). Palvelua saa suomeksi, englanniksi tai saksaksi.

Toinen vaihtoehto on, että yritykset ottavat suoraan yhteyttä ulkomailla toimivaan AHK:n toimistoon.

Lisätietoja

Glenn Gassen
050 572 7608
maailmalle(at)dfhk.fi 

Yhteyshenkilö

Glenn Gassen

johtaja, Global Networks & Innovations

+358 9 6122 1216
+358 50 5727 608
sähköposti
Download vCard

Esimerkkejä AHK-toimistoista maailmalla