Suomessa toimivien saksalaisomisteisten yritysten nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät 2015/2016

Suomessa toimivat noin 300 saksalaisomisteista yritystä muodostavat paitsi liikevaihdollisesti myös työnantajina merkittävän ryhmän. Tutkimuksen sisältämät kysymykset yritysten tulevaisuudennäkymistä, investointihalukkuudesta, Venäjän tilanteen vaikutuksista yritystoimintaan, Saksan mallin mukaisesta oppisopimusjärjestelmästä ja saksan kielen tarpeellisuudesta tarjoavat kiinnostavan tulokulman yhteiskunnalliseen keskusteluun. Vastaava tutkimus on tehty viime vuonna ja tulokset ovat vertailukelpoisia.

Tutkimus toteutettiin maalis-/huhtikuussa 2016.

Yhteyshenkilö

Antti Grönlund

+358 9 6122 1237
sähköposti
Download vCard